Fitness trenér Libor Voborník vícemistr světa NABBA 2007, vytvořeno www.linnetdesign.cz a www.blockart.cz

Vitamíny a minerály

Vitaminy a minerály

Vitaminy jsou pro život nepostradatelné. Napomáhají udržení zdraví regulací metabolizmu a umožňují biochemické procesy, které uvolňují energii z přijaté potravy. Hlavní vitaminy se dělí na vitaminy rozpustné ve vodě a vitaminy rozpustné v tucích. Vitaminy první skupiny musí být přijímány denně, neboť není možné je uchovávat v těle a jejich vylučování proběhne během jednoho až čtyř dnů. Do této skupiny patří vitamín C a komplex vitamínu B. Vitaminy rozpustné v tucích mohou být delší domu ukládány v tukové tkáni a v játrech. Do této skupiny patří vitaminy A, D, E a K. Obě skupiny vitaminů jsou potřebné k zajištění funkcí organismu.

Minerály jsou zapotřebí pro tvorbu tělesných tekutin, stavbu kostí (vápník + hořčík) , údržbu nervového systému a regulaci svalového napětí včetně svalstva kardiovaskulárního systému. Protože jsou minerály zapojeny do všech činností enzymů, jsou nezbytné pro správné využívání vitaminů a dalších živin.

(c) 2019 Libor Voborník | Info o webu